Bestuur

Het bestuur van de Vriendenkring bestaat momenteel uit:

Voorzitter

Frans Ebbinge

van de 'Phoenix'

uit Mijdrecht

Frans100x75

Penningmeester

George Meij

van de Bato

uit Terneuzen

george100x75

Secretaris

Aad Suijker

van de 'Aestimare'

uit Lage Zwaluwe

Bestuursleden van de VSS worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt hier verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is volgens de statuten maximaal twee maal onmiddellijk herbenoembaar door de algemene ledenvergadering.

We streven er als bestuur naar, dat iemand maximaal 6 jaar achtereenvolgens bestuurslid is en zichzelf dus slechts één maal direct herkiesbaar stelt. Er wordt voorlopig het volgende rooster gehanteerd:

nov 2017

nov 2018

nov 2019

nov 2020

nov 2021

nov 2022

Frans Ebbinge
vrijwillig niet
herkiesbaar

Aad Suijker
vrijwillig niet herkiesbaar

George Meij
herkiesbaar

 opvolger Frans Ebbinge
herkiesbaar

opvolger Aad Suijker
herkiesbaar 

George Meij
vrijwillig niet
herkiesbaar

Lijkt het u leuk om bestuurslid te worden van de VSS of om eens mee te helpen een bijeekomst te organiseren, neem dan even contact op met het bestuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.