Oorsprong

In de waterkampioen van 11 juni 1963 beschrijft J. Loef, godfather van de nederlandse watersport, een nieuw ontwerp van de hand van L. A. Vermeulen jr. uit Terneuzen.

Hoeveel Scheldeschouwen Vermeulen in de jaren '60 en '70 precies gebouwd heeft weet waarschijnlijk alleen de familie Vermeulen, maar vaak hoor je dat het er zo'n kleine honderd geweest moeten zijn. Laten er inmiddels een paar gezonken of verbrand zijn, de meeste varen nog gewoon rond en hebben een baasje. Als twee van die baasjes elkaar ontmoeten hebben ze gelijk van alles te bespreken. Want een Scheldeschouw is een opvallende verschijning op het water, de schippers zijn altijd geïnteresseerd in elkaar schip en dit resulterend vaak in een gezamenlijke oorlam in die oergezellige Scheldeschouw-kajuit. Het gesprek gaat dan meestal over de inrichting van het schip, speciale handigheidjes die zijn ingebouwd, zeil- en reis ervaringen, tips voor het onderhoud, schilder en lakwerk, enzovoort.

Dat heeft rond 1990 al eens geleid to een clubje van een tiental 9 meter Scheldeschouwen; ontzettend leuk, maar iets te weinig dynamisch om in leven te blijven. Toch bleef de gedachte op om al deze zaken op ruimere schaal met meerdere dan de toevallig ontmoet hebbende schipper, te delen. Dat zou heel goed in verenigingsverband kunnen! En als daar enige structuur in gebracht kan worden (bijvoorbeeld met een website en het organiseren van bijeenkomsten en zeiltochten), dan kunnen we veel van elkaar opsteken over bovenstaande onderwerpen en neemt ook de gezelligheid ongetwijfeld toe. We kennen elkaar dan immers redelijk goed ‘van de club’ en het plezier in onze Scheldeschouw zal vergroot worden. 

Dankzij de noeste arbeid van Roelof van der Vaart om de gegevens van zoveel mogelijk Scheldeschouwen te verzamelen en het pre-bestuurswerk door Wim Harsveld, Klaas Bloem en Adri Smit, is op 1 april 2000 in Den Dolder de Vriendenkring ScheldeSchouwen (VSS) opgericht.

De vriendenkring heeft tot doel het plezier in het varen met een Scheldeschouw te vergroten en de waarde van de merknaam Scheldeschouw te behouden. Zij organiseert daarom diverse gezellige bijeenkomsten en bevordert de contacten tussen de leden. Ook stimuleert zij het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring met betrekking tot de Scheldeschouw.

In enkele jaren tijd is de VSS gegroeid van ongeveer 20 schepen naar zo'n 50 schepen. U bent van harte uitgenodigd om lid of donateur te worden!