Statuten

Zoals in de najaarsvergadering van 2006 is besloten heeft de Vriendenkring ScheldeSchouwen in 2007 statuten notarieel vast laten leggen.

De VSS is voor de wet al sinds 1 april 2000 een vereniging. De wetgever heeft daar beoordelingscriteria voor ontwikkeld en daar voldoen we duidelijk aan. De Kamer van Koophandel heeft de VSS als vereniging vastgelegd onder nummer 22049524. De bestuursleden van de VSS hebben dus te maken met het verenigingenrecht uit het Burgelijk Wetboek.

Zonder statuten kunnen volgens deze wetgeving de bestuursleden ieder hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden bij bepaalde schadegevallen. Nu zal een lid dat niet snel doen, maar de kans dat een verzekeringsmaatschappij probeert om geclaimde schade voor een deel te verhalen, neemt de laatste jaren alleen maar toe. Om deze aansprakelijkheid te beperken, kan een vereniging bij een notaris zogenaamde statuten vastleggen. Er zijn vele soorten statuten mogelijk: sommige verenigingen hebben hele boekwerken aan regels, maar het kan ook vrijwel zonder regels. De wet stelt maar een paar eisen.

De VSS heeft gekozen voor minimale statuten, op de achtergrond van de vereniging. De statuten dienen alleen om de risico's voor het bestuur te beperken. Hiermee kunnen en willen we de huidige informele sfeer tijdens de bijeenkomsten behouden.

 download hier de VSS statuten

 download hier het bijbehorende huishoudelijk reglement